czwartek, 10 kwietnia 2014

Spotkanie z dr inż. arch. Piotrem Gerberem - "Formy ochrony dziedzictwa przemysłowego"


Dziękujemy serdecznie wszystkim za przybycie na wczorajsze spotkanie z drem inż. arch. Piotrem Gerberem poświęcone formom ochrony dziedzictwa przemysłowego, a przede wszystkim Panu doktorowi za bardzo interesujący i, jak sądzimy, niezwykle potrzebny wykład, uświadamiający po raz kolejny, że dziedzictwo przemysłu, zabytki techniki to integralna część naszego dziedzictwa kultury i naszym zadaniem jest chronić je, przenieść je jak najdalej w przyszłość, aby kolejne pokolenia mogły czegoś się nauczyć, skądś czerpać wiedzę o przeszłości.


Należy chronić nie tylko same obiekty, ale przede wszystkim pamięć o ludziach, którzy za nimi stoją - którzy wymyślili daną konstrukcję czy maszynę. Form ochrony może być wiele, jak zaprezentował to nasz gość, wskazując na przykłady z Polski i całego świata: można zachować pierwotną funkcję obiektu, można częściowo lub całkowicie nadać mu funkcję muzealną, można spróbować adaptować go do nowych celów. Wszystko należy czynić jednak z odpowiednim przygotowaniem, wiedzą i zrozumieniem zabytku, a ponadto decydować się na czynności odwracalne - aby w razie błędnej decyzji można było ją zmienić i zastosować lepszą dla danego przypadku formę ochrony.


Mamy nadzieję, że kwestie poruszone na spotkaniu wywołały u słuchaczy refleksję i zainteresowanie problemem postindustrialnego dziedzictwa! Zapraszamy do śledzenia bloga i strony facebookowej projektu oraz koła (linki po prawej), wkrótce pojawią się informacje na temat kolejnych działań związanych z projektem.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz